Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ

Chi tiết các chỉnh sửa hổ sơ

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://dashboard.funnydev.vn/profile

  • Chọn nút Chỉnh sửa.

edit-profile.png

Bước 2: Điền thông tin chỉnh sửa:

  • Điền thông tin chỉnh sửa tại popup Chi tiết chỉnh sửa.

edit-profile2.png

  • Sau đó, chọn Cập nhật để lưu thông tin.
Chú ý
  • Vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi tiền hành xác thực KYC

Tổng kết

Tổng kết
  • Trên đây là hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ trên Hệ sinh thái Funny Dev
  • Bất cứ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ vui lòng chat hoặc gửi vé hỗ trợ. || Hướng dẫn tạo vé hỗ trợ