Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn phần mềm

Hướng dẫn quản lý license

Hướng dẫn cách sử dụng, quản lý license

Truy cập đường dẫn https://software.funnydev.vn/licenses

  • Tại trang này, bạn có thể thấy danh sách license hiện có. Các thông tin về license như serial, computer hash, ngày kích hoạt, ngày hết hạn và trạng thái...

license.png

Chức năng tùy chọn.

  • CLick icon ... ở cuối. Bạn có thể thấy 3 chức năng chính gồm Đổi serial, Gia hạn, Tải xuống

license2.png

Tổng kết

Tổng kết
  • Trên đây là hướng dẫn quản lý license trên Funny Dev Ecosystem
  • Bất cứ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ vui lòng chat hoặc gửi vé hỗ trợ. || Hướng dẫn tạo vé hỗ trợ