Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn dịch vụ

Email Validator Service

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ email
  • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ email service hiệu quả trên 👉 Funny Dev Ecosystem

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Tips

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ

  • Tại trang Tổng quan, chọn Check Email để sử dụng dịch vụ.

check-mail-01.png

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Kiểm tra xem địa chỉ email có tồn tại và chất lượng của chúng từ nhiều dịch vụ kiểm tra

check-mail.png

  • Đầu tiên, hãy điền emailvào ô input như ảnh.
  • Sau đó, lựa chọn loại kiểm tra như Fast, Exist, Quality.
  • Cuối cùng, click ô Submit để kiểm tra email của bạn.
Tips
  • Đây là Hướng dẫn nhanh cho dịch vụ Check Email

    service-email-3

Tổng kết

Tổng kết