Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn mua phần mềm

Chi tiết hướng dẫn cách mua phần mềm

Bước 1: Truy cập đường dẫn software.funnydev.vn.

Tips

Bước 2: Chọn sản phẩm phần mềm

 • Trong giao diện Phần mềm/Tổng quan, click vào nút Chi tiết để xem chi tiết phần mềm

software-dashboard.png

Bước 3: Xem chi tiết phần mềm.

 • Trong giao diện Chi tiết phần mềm, bạn có thể thấy 3 mục là: Chung, Ảnh chụp màn hìnhNhật ký thay đổi
 • In detail software screen, you can see 3 tabs as: General, Screenshots, Changelogs.

software-detail.png

 • Tại giao diện Chung, bạn có thể thấy cấc thông tin về phần mềm như Mô tả, Tính năng, Thành tựu, Hệ điều hành và Video
 • Tại giao diện Ảnh chụp màn hình, bạn có thể thấy các hình ảnh chụp về màn hình, các thông số cơ bản...
 • Tại giao diện Nhật ký thay đổi, bạn sẽ thấy tất cả nội dung cập nhật, thông báo về phần mềm.

Bước 4: Mua phần mềm.

 • Sau khi click vào nút Mua phần mềm, 1 cửa sổ thông tin mua phần mềm sẽ hiện ra.

buy-software-1.png

 • Tiếp theo, chọn loại giá bản theo tháng hoặc vĩnh viễn và ấn Tiếp tục

buy-software-2.png

 • Đồng ý Chính sách của chúng tôi để tiếp tục

buy-software-3.png

 • Xem lại thông tin trước khi thanh toán và chọn nút Mua để tạo hóa đơn mua hàng.

buy-software-4.png

 • Tạo Hóa đơn thành công, click vào nút Xem hóa đơn và tiến hành thanh toán hóa đơn.

buy-software-5.png

Tổng kết

Tổng kết
 • Trên đây là hướng dẫn buy software on the Funny Dev Ecosystem
 • Bất cứ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ vui lòng chat hoặc gửi vé hỗ trợ. || Hướng dẫn tạo vé hỗ trợ