Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn mua phần mềm

Chi tiết hướng dẫn thanh toán khi mua phần mềm

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://dashboard.funnydev.vn/invoices

  • Lựa chọn hóa đơn bạn muốn thanh toán

  • Bạn có thể xem cách mua phần mềm để có hóa đơn thanh toán tại đây Hướng dẫn mua phần mềm

  • Bấm vào biểu tượng view-eye-icon để xem chi tiết hóa đơn.

view-payment

Bước 2: Thanh toán hóa đơn

  • Bấm vào nút pay-btn để thanh toán hóa đơn.

select-topup

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán

  • Chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

Chuyển khoản ngân hàng online hoặc thanh toán bằng Thẻ tín dục

Thanh toán qua 9PAY

  • Tại phương thức thanh toán này, bạn cần thanh toán thông qua bên thứ ba là 9PAY và thực hiện từng bước theo hướng dẫn như bấm vào nút Gửi để thanh toán thông qua 9PAY.

payment-method.png

Lựa chọn phương thức thanh toán

  • Trong phương thức thanh toán 9PAY, lựa chọn phương tức thanh toán cụ thể như Thẻ quốc tế, Chuyển khoản ngân hàng, Thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng

payment-method2.png

Điền thông tin

  • Với Thẻ quốc tế, bạn cần điền tất cả thông tin cho thẻ để thanh toán.

payment-method3.png